^Вверх
Запрошення на навчання

Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Кафедра економіки, маркетингу та соціальної роботи

Напрями підготовки/спеціальності. Кафедра економіки, маркетингу, соціальної роботи та економічної кібернетики здійснює підготовку фахівців за напрямами «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Соціальна робота», «Економічна кібернетика».

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений економістами-теоретиками з ґрунтовним практичним досвідом, які володіють методологією та теорією економічних відносин на високому рівні та спеціалісти з фахових дисциплін.

 

Завідувач кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент Шкляєва Галина Олександрівна.

Науковий інтерес: Проблеми стимулювання збуту та просування нових товарів на ринок.

 

 

Доцент, Яременко Володимир Анатолійович.

Науковий інтерес: Проблеми малого бізнесу в Україні. 

 

 

 

Доцент, Татарінов Вадим Вадимович.

Науковий інтерес: «Інноваційний розвиток підприємств машинобудування, Формування інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку Кременчуцького біосферного регіону та країни в цілому».

 

 

Кандидат технічних наук, доцент Корень Олександр Миколайович.

Науковий інтерес: Мобільні операційні системи.

 

 

 

Доктор педагогічних наук, професор Самодрин Анатолій Петрович.

Науковий інтерес: «Формування інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку Кременчуцького біосферного регіону та країни в цілому».

 


Кандидат фізико-математичних наук Базик Олександр Іванович.

Науковий інтерес: Проблеми використання сучасних математичних методів в економіці.

 

 

Старший викладач кафедри Бондар Володимир Петрович.

Науковий інтерес: Охорона праці як шлях до стійкого економічного зростання підприємства.

 

 

 

Старший викладач кафедри Поркіна Любов Антонівна.

Науковий інтерес: Компетентність педагогічних працівників при формуванні духовного потенціалу студентів.

 

 

Старший викладач кафедри Пєчка Лариса Євгеніївна.

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат економічних наук, доцент, Кузьменко Оксана Василівна.

 

 

 

 

Доктор економічних наук, професор, Тараненко Ірина Всеволодівна.

Науковий інтерес: Інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні иаркетингові стратегії. 

 

 

Кандидат економічних наук, доцент, Яременко Світлана Степанівна. 

Науковий інтерес: Маркетингові комунікації, брендинг, повіднка споживачів. 

 

 

 Асистент кафедри Борт Лілія Олександрівна

Науковий інтерес: Розробка маркетингової стратегії рекламної діяльності бренд-менеджмент.

 

 

 

 

Email Marketing


Facebook